YÖNETİM KURULUMUZ

Akif Aktuğ
Orhan Aztekin
Zeynep Ertuğrul
Gaye Önsel
Elif Özdem
Zafer Parlak
Umut Sav
Pınar Uzunokur